Niezwykła Kraina

Forum dla Rodziców i Dorosłych z Rozszczepem Kręgosłupa i Wodogłowiem
Dzisiaj jest 20 paź 2016 23:14


Strefa czasowa UTC+02:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 74 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Autor Wiadomość
Post: 05 maja 2005 20:58 
Offline
Mistrz
Mistrz
Awatar użytkownika

Rejestracja: 02 maja 2005 16:00
Posty: 2292
Lokalizacja: Wrocław
Definicja i terminologia Zakażenie układu moczowego (ZUM) obejmuje wiele stanów chorobowych spowodowanych wtargnięciem drobnoustrojów do dróg moczowych. W warunkach prawidłowych - z wyjątkiem dalszego odcinka cewki moczowej - są one jałowe. Różnorodność postaci i przebiegu ZUM uzasadnia przyjęcie ujednoliconej terminologii pozwalającej uściślić rozpoznanie.[1] Znamienny bakteriomocz oznacza patognomiczną dla ZUM liczbę kolonii bakteryjnych hodowanych w 1 ml moczu. Diagnostyczne znaczenie bakteriomoczu zależy od sposobu pobrania moczu, płci pacjenta i objawów klinicznych:[2] - w posiewie moczu uzyskanego przez nakłucie nadłonowe każda liczba bakterii Gram-ujemnych i >103/ml bakterii Gram-dodatnich pozwala z 99% prawdopodobieństwem rozpoznać ZUM; - w posiewie moczu pobranego cewnikiem bakteriomocz >105 świadczy z 95% prawdopodobieństwem o ZUM, przy wartości 104-105/ml zakażenie jest prawdopodobne, a gdy wynik posiewu wynosi 103-104/ml - posiew należy powtórzyć; bakteriomocz <103/ml nie przemawia natomiast za zakażeniem; - u chłopców w posiewie moczu pobranego ze środkowego strumienia bakteriomocz >104/ml przemawia za ZUM; - u dziewczynek wynik posiewu moczu pobranego ze środkowego strumienia jest trudniejszy do interpretacji - bakteriomocz co najmniej 105/ml przemawia w takich przypadkach za ZUM z prawdopodobieństwem 80-95%, natomiast wynik 104-105/ml przy obecności objawów klinicznych ZUM jest wskazaniem do rozpoczęcia leczenia i powtórnego pobrania moczu na posiew przed podaniem pierwszej dawki leku przeciwbakteryjnego, taka sama wartość bakteriomoczu bez objawów ZUM jest natomiast wskazaniem do powtórzenia posiewu moczu; bakteriomocz <104/ml moczu pobranego ze środkowego strumienia świadczy o małym prawdopodobieństwie zakażenia, ZUM można natomiast wykluczyć, gdy wynik wynosi 103/ml lub mniej; - ocena bakteriomoczu ma ograniczoną wartość diagnostyczną w okresie stosowania leków przeciwbakteryjnych i u chorych z wielomoczem. Bezobjawowy bakteriomocz oznacza znamienny bakteriomocz bez zmian patologicznych w badaniu ogólnym moczu i bez klinicznych objawów ZUM. Stan ten nie jest wskazaniem do leczenia dziewczynek w wieku szkolnym, jeśli starannie zebrane wywiady nie wskazują na ZUM. W badaniach epidemiologicznych bezobjawowy bakteriomocz rozpoznaje się u zdrowych osób na podstawie wyników 2 posiewów moczu, wykazujących wzrost tego samego drobnoustroju w znamiennej liczbie.[3] Ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek można rozpoznać bez pogłębionych badań diagnostycznych, jeśli ZUM przebiega z gorączką lub innymi objawami ogólnymi, takimi jak wymioty, biegunka, ból brzucha albo ból w okolicy lędźwiowej. Objawy takie świadczą o tym, że proces chorobowy obejmuje nerki. U dzieci odróżnienie na podstawie objawów klinicznych zakażenia dróg moczowych od odmiedniczkowego zapalenia nerek jest jednak często niemożliwe, dlatego w praktyce stosuje się niezbyt precyzyjne rozpoznanie "zakażenie układu moczowego". U dzieci w pierwszych 3 latach życia bezpiecznie jest każdy epizod ZUM - niezależnie od objawów klinicznych - traktować jak ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek. Przewlekle odmiedniczkowe zapalenie nerek jest następstwem powstania blizn w nerce po nieleczonym lub zbyt późno leczonym ostrym odmiedniczkowym zapaleniu nerek. U dzieci z odpływem pęcherzowo-moczowodowym zmiany takie określane są jako nefropatia refluksowa. Wiadomo obecnie, że zmiany bliznowate w nerkach mogą powstawać u dzieci bez jakiejkolwiek wady układu moczowego, po przebytym w pierwszych latach życia ZUM.[4,5] Zapalenie pęcherza moczowego charakteryzuje się częstym, bolesnym parciem na mocz i bólem przy oddawaniu moczu - objawy te określane są mianem dysurii - oraz leukocyturią i krwinkomoczem. Mimo bakteryjnej etiologii choroby bakteriomocz zazwyczaj jest nieznamienny, ponieważ częste mikcje skracają czas przebywania moczu w pęcherzu moczowym i zmniejszają możliwość namnażania się bakterii. Makroskopowy krwiomocz jest natomiast charakterystyczny dla wirusowego zapalenia pęcherza, wymaga jednak różnicowania z innymi przyczynami krwiomoczu. Malakoplakia jest rzadko występującym u dzieci zespołem przewlekłych, ziarniniakowych zmian obejmujących pęcherz, moczowody i nerki w następstwie zakażeń układu moczowego. Kliniczny przebieg charakteryzuje się gorączką, upośledzeniem czynności nerek i brakiem poprawy po leczeniu antybiotykami. Potwierdzenie rozpoznania można uzyskać, wykonując badanie histologiczne bioptatu błony śluzowej pęcherza moczowego.[6] Nawrót zakażenia oznacza ponowny epizod ZUM wywołany tym samym drobnoustrojem w okresie pierwszych 3 tygodni po zakończonym zbyt krótkim lub niewłaściwym leczeniu. Nawroty takie są często bezobjawowe.[7] Jeśli występują po prawidłowo przeprowadzonym leczeniu, wskazana jest diagnostyka w kierunku ognisk bakteryjnych w drogach moczowych lub w tkance śródmiąższowej nerek. Reinfekcja to powtórne zakażenie występujące po okresie wyjałowienia dróg moczowych lekami przeciwbakteryjnymi. Czynnikiem etiologicznym jest na ogół inny drobnoustrój, rzadziej ten sam co poprzednio rodzaj bakterii kolonizujących okolicę okołocewkową.[8] Reinfekcjom sprzyja zaparcie, zaleganie moczu w pęcherzu po mikcji, wstrzymywanie mikcji, zmiany bliznowate w nerkach, wady zaporowe układu moczowego oraz odpływ pęcherzowo-moczo-wodowy. Półsyntetyczne penicyliny i cefalosporyny, zaburzając prawidłowy skład flory bakteryjnej przewodu pokarmowego, pochwy i ujścia zewnętrznego cewki moczowej, mogą sprzyjać rozrostowi uropatogennych, opornych na te antybiotyki drobnoustrojów, a w rezultacie wystąpieniu reinfekcji układu moczowego.[9] Epidemiologia Zakażenie układu moczowego jest w okresie dzieciństwa jedną z najczęstszych postaci chorób bakteryjnych, drugą po zakażeniach układu oddechowego. W Szwecji, gdzie rozpoznawalność ZUM jest bardzo dobra, ocenia się, że do osiągnięcia dojrzałości występuje ono u 3-5% dziewcząt i 1-2% chłopców. Wykonane jako badanie przesiewowe posiewy moczu wykazały, że częstość występowania bakteriomoczu zależy od wieku i płci dziecka. W okresie niemowlęcym stwierdza się go u <1% dziewczynek i 1-2,7% chłopców, w okresie przedszkolnym - odpowiednio u 0,8% i 0,2% badanych, a w wieku szkolnym - u 1,3-2,4% dziewcząt i 0,02% chłopców.[10] W 1. miesiącu życia ZUM częściej występuje u chłopców, natomiast po 1. roku życia zwiększa się przewaga zachorowań wśród dziewczynek. U obrzezanych chłopców zachorowalność na ZUM jest - według różnych autorów - 3-20 razy mniejsza.[11,12] Wyniki często obecnie wykonywanych od najwcześniejszego okresu życia badań obrazowych układu moczowego nie potwierdzają rozpowszechnionego dawniej poglądu, że u chłopców częściej występują wady układu moczowego. Natomiast wśród dzieci chorujących na ZUM wady zaporowe stwierdzano u 10% chłopców i 2% dziewczynek.[13] Zauważono, że nawroty ZUM są najczęstsze u dzieci do 12. miesiąca życia, ich liczba zmniejsza się po 11. roku życia, a następnie nieco się zwiększa po 16. roku życia. Większość powtarzających się w pierwszych 4 latach życia ZUM u dziewczynek ma cechy ostrego odmiedniczkowego zapalenia nerek. Wraz ze zwiększającą się liczbą nawrotów ZUM ich przebieg jest coraz bardziej skąpoobjawowy, natomiast narasta rozległość i częstość występowania zmian bliznowatych w nerkach. Zmiany bliznowate w nerkach występują najczęściej, gdy pierwszy epizod ZUM miał miejsce w 1. roku życia; są one wówczas również najbardziej nasilone. W pierwszej dekadzie życia liczba powtarzających się epizodów ZUM jest większa u dziewczynek z odpływem pęcherzowo-moczowodowym w porównaniu z grupą rówieśniczek bez odpływu. W późniejszych okresach życia zależności takiej nie stwierdzono, odnotowano jednak większą częstość występowania cech przewlekłego odmiedniczkowego zapalenia nerek u pacjentek z odpływem pęcherzowo-moczowodowym. U kobiet chorujących w dzieciństwie na nawracające ZUM i mających zmiany bliznowate w nerkach, zakażenia występują nadal w dorosłym życiu, szczególnie często w okresie ciąży, która jest w związku z tym obarczona ryzykiem powikłań.[14] Przytoczone powyżej dane epidemiologiczne stały się podstawą opracowania zasad obowiązujących w zapobieganiu i leczeniu ZUM u dzieci (p. "Stanowiska AAP w opinii polskich specjalistów. Odcinek 3: Postępowanie diagnostyczne i leczenie pierwszego epizodu zakażenia układu moczowego przebiegającego z gorączką u niemowląt i dzieci w wieku poniemowlęcym", Med. Prakt. Ped. 3/2000, s. 133-146 - przyp. red.). Przyczyny Bakterie powodujące ZUM docierają w większości przypadków do pęcherza moczowego przez cewkę moczową z przewodu pokarmowego, przestrzeni podnapletkowej i pochwy. W warunkach prawidłowych okolica ujścia cewki moczowej jest skolonizowana przez saprofityczne bakterie, które stanowią barierę ochronną dla bakterii uropatogennych. Wkrótce po urodzeniu w okolicy tej pojawiają się też bakterie z rodziny Enterobacteriaceae i enterokoki. U zdrowych chłopców po 6. miesiącu życia pod napletkiem przeważają pałeczki odmieńca. Pałeczka okrężnicy jest czynnikiem etiologicznym 80-90% pierwszych epizodów ZUM u dzieci w warunkach pozaszpitalnych. U chłopców po 6. miesiącu życia 30% epizodów ZUM wywołuje Proteus spp - najczęściej P. mirabilis, rzadziej P. vulgaris. U noworodków przyczyną ZUM częściej niż w innych grupach wiekowych jest Klebsiella spp. U nastolatków obojga płci czynnikiem etiologicznym może być Staphylococcus saprophyticus, bywa on też izolowany z moczu w przypadku ZUM u dziewczynek wykorzystywanych seksualnie. U dzieci z wadami dróg moczowych zakażenia układu moczowego spowodowane są drobnoustrojami o mniejszej zjadliwości, takimi jak enterokoki, Pseudomonas spp, S. aureus lub S. epidermidis, Haemophilus influenzae czy paciorkowce grupy B.[15] H. influenzae nie namnaża się na zwykłych pożywkach, jego hodowla wymaga stosowania agaru krwistego lub czekoladowego. Znajomość tego faktu pozwala wyizolować ten wcale nierzadki czynnik etiologiczny głównie szpitalnych ZUM. ZUM występujące po leczeniu antybiotykami często powodowane są przez antybiotykooporne szczepy bakterii, a dochodzi do nich w następstwie zmian flory bakteryjnej okolicy krocza i przewodu pokarmowego pod wpływem leczenia przeciwbakteryjnego. Grzybicze ZUM najczęściej spowodowane jest przez Candida albicans. Stwierdzenie tego drobnoustroju w prawidłowo pobranym moczu powinno budzić podejrzenie grzybicy, jeśli równocześnie stwierdza się ropomocz. W każdym przypadku trzeba odróżnić zakażenie od zanieczyszczenia. Âródłem zakażenia dróg moczowych u dzieci jest najczęściej przewód pokarmowy, będący głównym rezerwuarem C. albicans w organizmie, dlatego uzasadnione jest stosowanie doustnych leków przeciwgrzybiczych (nystatyna) u dzieci leczonych antybiotykami o szerokim zakresie działania. Zakażeniu C. albicans sprzyja upośledzenie odporności, jednak nawet u dziewczynek z prawidłowo funkcjonującym układem immunologicznym, ale zaniedbanych higienicznie, grzyb ten jest najczęstszą przyczyną zapalenia przedsionka pochwy, które sprzyja wystąpieniu ZUM w wyniku szerzenia się zakażenia drogą wstępującą. Patogeneza Do ZUM dochodzi najczęściej drogą wstępującą przez cewkę moczową. Zakażenie drogą krwiopochodną występuje głównie u noworodków i niemowląt, a jedynie w wyjątkowych przypadkach również u dzieci starszych w przebiegu posocznicy i u chorych z wadami zaporowymi dróg moczowych w wyniku zastoju moczu w układzie kielichowo-miedniczkowym. Prawdopodobnie zwiększone ciśnienie śródtkankowe zmniejsza miejscową odporność miąższu nerki, sprzyjając wystąpieniu krwiopochodnego zakażenia. Zakażenie nerki przez ciągłość z otoczenia zdarza się u dzieci wyjątkowo, najczęściej w przypadkach zapalenia wyrostka robaczkowego, wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i ropnia podprzeponowego. Zakażeniu drogą wstępującą sprzyja u dziewczynek krótka cewka moczowa, natomiast u niemowląt płci męskiej - wąski napletek. Do ważnych mechanizmów obronnych przed wstępującą infekcją należy prawidłowy przepływ moczu przez cewkę moczową i sprawne opróżnianie pęcherza. Uporczywe zaparcie może przyczynić się do zalegania moczu w pęcherzu i występowania ZUM drogą wstępującą.[16] Błona śluzowa pęcherza moczowego pokryta jest warstwą śluzu zawierającego dużą ilość białka Tamma i Horsfalla. Prawdopodobnie adhezja mannozowrażliwych fimbrii pałeczki okrężnicy do tej zawierającej mannozę glikoproteiny stanowi początkową fazę wstępującego ZUM. Jego wystąpieniu może sprzyjać niedobór wydzielniczej IgA w moczu.[17] Przed wstępującym zakażeniem chronią natomiast układ moczowy bariery mechaniczne. Zastawkowy mechanizm ujść pęcherzowych moczowodów i ruchy perystaltyczne moczowodów przeciwdziałają cofaniu się moczu z pęcherza, a prawidłowa budowa brodawki nerkowej i skośny przebieg cewek zbiorczych zabezpieczają przed wewnątrznerkowym odpływem moczu. Niesprawność tych mechanizmów sprzyja wstecznemu pęcherzowo-moczowodowemu i wewnątrznerkowemu odpływowi moczu i wystąpieniu ZUM. Kontakt uropatogennych bakterii z komórkami nabłonka układu moczowego powoduje miejscowe wytwarzanie prozapalnych cytokin. Interleukina 8 powstająca w górnym odcinku układu moczowego powoduje napływ neutrofilów do rdzenia nerki. Komórki te fagocytują bakterie i niszczą je, uwalniając enzymy lizosomalne i wolne rodniki tlenowe. Uwalniana z ziarnistości neutrofilów elastaza działa proteolitycznie na miąższ nerki, przyczyniając się do powstania blizn.[18] Wystąpieniu blizn można zapobiec, ograniczając napływ neutrofilów do miejsca zakażenia przez wczesne podanie antybiotyków bakteriobójczych w stosunku do uropatogenów. Objawy kliniczne Objawy ZUM różnią się w zależności od wieku i często, szczególnie w pierwszych 2 latach życia, są nietypowe: - w 1. miesiącu życia do najczęstszych objawów należą: zahamowanie przyrostu masy ciała, niechęć do jedzenia, wymioty, rzadziej drgawki i gorączka, a u najmłodszych noworodków - hipotermia, objawy posocznicy i żółtaczka; - w pierwszych 2 latach życia najczęstszymi objawami są: gorączka, brak łaknienia, brak przyrostu masy ciała, wymioty, biegunkowe stolce, drgawki, odwodnienie; - w wieku przedszkolnym z różną częstością występuje gorączka, ból brzucha, zaburzenia w oddawaniu moczu; - u dzieci z ZUM w wieku szkolnym pojawia się gorączka, częste i bolesne parcie na mocz, ból brzucha, ból w okolicy lędźwiowej. U niektórych dzieci na podstawie objawów klinicznych można ustalić lokalizację zakażenia. Zły stan ogólny, gorączka i inne objawy ogólne przemawiają za ostrym odmiedniczkowym zapaleniem nerek, natomiast objawy dysuryczne - za zapaleniem pęcherza moczowego. U dzieci w pierwszych 2-3 latach życia uogólnianie się zakażenia jest tak szybkie, że niezależnie od obrazu klinicznego każde ZUM trzeba traktować jak ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek. U starszych dzieci blizny w nerce po przebytym ostrym odmiedniczkowym zapaleniu nerek powstają rzadko, chociaż opisywano także świeże zmiany bliznowate u dzieci bez wad układu moczowego, u których ZUM wystąpiło pierwszy raz po 5. roku życia.[19] Ustalenie rozpoznania powtarzających się epizodów ZUM może być trudne i wymaga wnikliwej obserwacji każdego dziecka po pierwszym epizodzie zakażenia. Kolejne, powtarzające się ZUM są coraz bardziej skąpoobjawowe, jednocześnie ryzyko wystąpienia blizn w nerkach zwiększa się z każdym epizodem. Kryteria rozpoznania przewlekłego odmiedniczkowego zapalenia nerek uległy zmianie po roz- powszechnieniu badań scyntygraficznych. Nierównomierny wychwyt radioizotopu przez nerki i nierówny obrys zewnętrzny tych narządów można stwierdzić już we wczesnym okresie przewlekłych pozapalnych zmian w nerkach, kiedy wynik badania USG jest jeszcze prawidłowy. Za pomocą współczesnych metod badania scyntygraficznego przewlekłe pozapalne zmiany w nerkach można wykryć w okresie, gdy ciśnienie tętnicze i czynność nerek są jeszcze prawidłowe. Stwierdzenie typowych zmian w badaniu izotopowym nerek 5-8 miesięcy po przebytym ostrym odmiedniczkowym zapaleniu nerek stanowi podstawę rozpoznania utrwalonych blizn. Rozwój zmian bliznowatych w późniejszym przebiegu może wynikać z powtarzających się zakażeń, przeciążenia nienaruszonych nefronów oraz niekontrolowanego nadciśnienia, które należy do typowych objawów klinicznych postępującego bliznowacenia nerki. Do grupy ryzyka wystąpienia przewlekłego odmiedniczkowego zapalenia nerek należą przede wszystkim dzieci: u których pierwszy epizod ZUM wystąpił w pierwszych 2 latach życia; których nie leczono lub leczenie rozpoczęto z opóźnieniem; z wadami układu moczowego (głównie z odpływem pęcherzowo-moczowodowym), u których nie prowadzono skutecznego zapobiegania nawrotom ZUM. Rozpoznawanie Wobec różnorodności danych z wywiadów, a często wobec bardzo nietypowego i skąpoobjawowego przebiegu ZUM, badanie ogólne i posiew moczu trzeba wykonać u każdego dziecka, które zgłasza się do lekarza z powodu dolegliwości o nieznanej przyczynie i zawsze przed rozpoczęciem leczenia przeciwbakteryjnego. Utrwalone zmiany bliznowate w nerkach stwierdzane u niektórych dzieci leczonych uprzednio z powodu zakażenia dróg oddechowych, wskazują niezbicie na to, że u pewnego odsetka tych chorych objawy kliniczne wynikały z ZUM, a nie infekcji układu oddechowego. Nawroty zakażeń mogą mieć skąpoobjawowy przebieg, dlatego u dziecka, które chorowało na ZUM, kontrolne badanie ogólne i posiew moczu należy zlecać okresowo, jeśli stan zdrowia pacjenta budzi jakiekolwiek zastrzeżenia. U niektórych dzieci z zespołem nerczycowym nawrót białkomoczu może być związany z bezobjawowo przebiegającym ZUM. Konieczność jak najwcześniejszego rozpoczęcia leczenia zmusza do wdrożenia odpowiedniej strategii wykonywania badań diagnostycznych. Stwierdzenie leukocyturii u dziecka z klinicznymi objawami ZUM jest wskazaniem do rozpoczęcia leczenia zaraz po pobraniu moczu na posiew, jeszcze przed uzyskaniem wyniku tego badania. Rozpoczynanie leczenia przeciwbakteryjnego przed pobraniem moczu na posiew jest często popełnianym błędem, uniemożliwiającym identyfikację i określenie wrażliwości czynnika etiologicznego na leki przeciwbakteryjne, a tym samym dalsze prawidłowe leczenie. Przed zleceniem wykonania badania ogólnego i posiewu moczu lekarz, oprócz badania fizykalnego obejmującego pomiar ciśnienia tętniczego, powinien dokładnie ocenić okolicę krocza i ujście zewnętrzne cewki moczowej. Bezpośrednio przed pobraniem moczu do badania ogólnego dziecko należy podmyć wodą i mydłem, a następnie przemyć wodą okolicę ujścia zewnętrznego cewki. U niemowląt i małych dzieci pobranie moczu na badanie ogólne ułatwia plastikowy woreczek przyklejany do skóry krocza. Zaraz po oddaniu przez dziecko moczu, woreczek trzeba odkleić i przelać jego zawartość do czystego, zamykanego naczynia. Do czasu wykonania badania mocz należy przechowywać w chłodnym miejscu, aby zawarte w nim komórki nie uległy destrukcji. Zwiększona liczba leukocytów w moczu jest jednym z typowych objawów ZUM. Trzeba jednak pamiętać, że zwiększona leukocyturia może mieć też inne przyczyny, a niekiedy może nie występować w ZUM lub poprzedza ją znamienny bakteriomocz. W mikroskopowym badaniu osadu moczu pod małym powiększeniem za górną granicę wartości prawidłowej przyjmuje się u dziewczynek 10 leukocytów w polu widzenia, a u chłopców - 5. W szybkiej diagnostyce przydatne jest orientacyjne badanie leukocyturii i bakteriomoczu metodą paskową (p. także "Przydatność kliniczna szybkich testów diagnostycznych w rozpoznawaniu zakażeń układu moczowego u dzieci - metaanaliza", Med. Prakt. Ped. 2/2000, s. 78-80 - przyp. red.). Wstępny dodatni wynik takiego badania pozwala rozpocząć leczenie, należy go jednak potwierdzić badaniem laboratoryjnym moczu pobranego przed podaniem antybiotyku. U chorych z ZUM leukocyturia jest zwykle znacznie większa od wartości przyjętych za górną granicę normy w badaniu ogólnym moczu. Podstawą rozpoznania zakażenia układu moczowego jest stwierdzenie znamiennego bakteriomoczu. Nieprawidłowy sposób pobrania moczu na posiew stwarza jednak niebezpieczeństwo uzyskania fałszywie dodatniego wyniku i narażenia dziecka na niepotrzebne leczenie, dlatego przed zleceniem tego badania lekarz ma obowiązek udzielenia dokładnej informacji, jak należy uzyskać próbkę. Nieuzasadniony jest natomiast pogląd, że na posiew trzeba pobrać pierwszą poranną porcję moczu. Przestrzeganie tej zasady często uniemożliwia odpowiednie przygotowanie dziecka do pobrania moczu. Najbardziej rozpowszechnione w praktyce ambulatoryjnej jest pobieranie moczu na posiew ze środkowego strumienia. Próbkę moczu należy uzyskać przed podaniem pierwszej dawki leku przeciwbakteryjnego, gdyż jego duże stężenie w moczu może zahamować wzrost bakterii na pożywce. Przed pobraniem moczu na posiew trzeba umyć skórę krocza i okolicę narządów płciowych zewnętrznych dziecka, a następnie - po rozchyleniu warg sromowych lub odprowadzeniu napletka - przemyć ujście zewnętrzne cewki moczowej przegotowaną wodą. Po takim przygotowaniu niemowlę należy wziąć na ręce i przytrzymać uda w odwiedzeniu. Oczekiwanie na mikcję jest najkrótsze po porannym, obfitym posiłku. Pierwsza część strumienia moczu nie nadaje się na posiew. Osoba pomagająca musi środkowy strumień moczu pobrać do otrzymanego z laboratorium lub apteki jałowego pojemnika, po czym jak najszybciej go zamknąć. Jeśli pojemnik jest zaopatrzony w przytwierdzoną do korka płytkę pokrytą pożywką, obie strony płytki powinny być oblane moczem. U starszych chłopców mocz na posiew ze środkowego strumienia pobiera się na stojąco, dziewczynki powinny przykucnąć w szerokim rozkroku. Próbkę moczu na posiew należy w ciągu godziny dostarczyć do laboratorium, a jeżeli jest to niemożliwe, pojemnik z moczem można przechować przez kilkanaście godzin w temperaturze 4°C, natomiast pojemnik z pożywką transportową - w tem-peraturze pokojowej. Większe prawdopodobieństwo, że mocz zostanie pobrany jałowo, zapewnia cewnikowanie pęcherza moczowego, a optymalną metodą - zwłaszcza u noworodków i młodych niemowląt - jest nakłucie nadłonowe. Posiew moczu pobranego do woreczka ma bardzo ograniczoną wartość, a badanie uzyskanej w ten sposób próbki najczęściej daje wynik fałszywie dodatni. Informacja o wyniku posiewu może być bardzo ważna dla podjęcia leczenia lub jego kontynuowania. W takiej sytuacji lekarz powinien zwrócić się z prośbą do laboratorium o podanie wstępnego wyniku posiewu po upływie doby. Przewidując u dzieci poprzednio leczonych antybiotykami o szerokim zakresie działania przeciwbakteryjnego zakażenie opornym na podstawowe antybiotyki szczepem bakterii, należy prosić o wykonanie antybiogramu przed identyfikacją szczepu i koniecznie uprzedzić personel laboratorium, że należy wykonać rozszerzony antybiogram. Wyniku oznaczenia lekowrażliwości można w takiej sytuacji oczekiwać po 48 godzinach. U noworodków, gorączkujących niemowląt i wszy-stkich dzieci w ciężkim stanie klinicznym obowiązuje, oprócz badań moczu, wykonanie posiewu krwi, a w uzasadnionych przypadkach także badanie płynu mózgowo-rdzeniowego. Powinno się też oznaczyć stężenia elektrolitów i kreatyniny w surowicy oraz ocenić równowagę kwasowo-zasadową. Dla ustalenia sposobu leczenia i rokowania istotne znaczenie ma różnicowanie między odmiedniczkowym zapaleniem nerek a zakażeniem dróg moczowych. Uzasadnione jest założenie, że każde ZUM w pierwszych 3 latach życia obejmuje tkankę nerkową. U starszych dzieci pomocne w różnicowaniu są objawy choroby (p. wyżej). W przypadkach wątpliwych stwierdzenie przyspieszonego OB, podwyższonej leukocytozy i zwiększonego stężenia białka C-reaktywnego przemawia za odmiedniczkowym zapaleniem nerek. Największą wartość diagnostyczną ma jednak statyczne badanie scyntygraficzne nerek z użyciem znakowanego izotopem technetu (99mTc) DMSA lub statyczno-dynamiczne z użyciem EC lub MAG 3 znakowanych 99mTc. Badania te umożliwiają wykazanie świeżych zmian zapalnych w nerce, a w późniejszym okresie - pozapalnych blizn. Żródło: http://www.mp.pl/artykuly/index.php?aid ... C70C07C240

_________________
Sebastianek ma 8 lat. RiW


Na górę
 Tytuł:
Post: 06 maja 2005 00:26 
Offline
Mistrz
Mistrz
Awatar użytkownika

Rejestracja: 02 maja 2005 16:00
Posty: 2292
Lokalizacja: Wrocław
Jakie są najczęstsze choroby nerek i dróg moczowych? Podaje link: http://www.dialped.pl/dializoterapia/choroby.html

_________________
Sebastianek ma 8 lat. RiW


Na górę
 Tytuł:
Post: 07 maja 2005 21:19 
Offline
Administrator
Administrator
Awatar użytkownika

Rejestracja: 02 maja 2005 11:38
Posty: 4556
Lokalizacja: Rzeszów
Prof. nadzw. dr hab. med. Wojciech Perdzyński Ciekawe artykuły na temat: - Stulejka u dzieci; - O wędzidełku napletka; - Wady układu moczowego stwarzające warunki do rozwoju i do nawrotów zakażeń tego układu u dzieci; - Zaburzenia w oddawaniu moczu u dzieci z wadami Wrodzonymi układu moczowego.

_________________
Anka mama Krzysia 9 lat -Riw Kasi 4 lata i Karolinka


Na górę
 Tytuł:
Post: 09 maja 2005 17:27 
Offline
Mistrz
Mistrz
Awatar użytkownika

Rejestracja: 02 maja 2005 16:00
Posty: 2292
Lokalizacja: Wrocław
Czas napisać o moim doświadczeniu z nawracającym zakażeniem u Sebika. Praktycznie od samego urodzenia Sebik miał bakterie w moczu,najpierw te szpitalne paskudy,potem walczyliśmy z E.Coli.Mój synek od 3 miesięcy jest jałowy i to dzięki temu że włączyłam do cewnikowania rękawiczki jednorazowe i płyn antyseptyczny "Skinsept Pur" którym je spryskuje. Oczywiście przemywam wcześniej rywanolkiem wiecie co... Następnie pojechałam do specjalisty od pęcherzy neurogennych i po badanku urodynamicznym włączyliśmy lek na powiększenie pęcherza. Odkarzamy w ten sposób: Seba bierze teraz trzy tygodnie furagin 1/2 tabletki na noc. Potem przez 7 dni baktrim. No i homeopatia. Jak narazie jest super,bardzo mnie to cieszy bo wkońcu pozbył sie anemi i nabrał swojej odporności ,dzięki czemu zrobił rewelacyjne postępy w rehabilitacji. :D

_________________
Sebastianek ma 8 lat. RiW


Na górę
 Tytuł:
Post: 09 maja 2005 17:37 
Offline
Mistrz
Mistrz

Rejestracja: 02 maja 2005 16:25
Posty: 4048
Lokalizacja: wybrzeże szczecińskie
Cytuj:
Potem przez 7 dni baktrim.
Agulinek piszesz o Baktrimie i o leczeniu homeopatią. Dlaczego jednak stosujecie Baktrim jeżeli działa on na cały organizm dziecka? Czy jest jakieś konkretne wskazanie?Podobny w swoim składzie jest Urotrim ale działa on jedynie na drogi moczowe - właśnie czesto bywa zalecany osłonowo. Nasz lekarz homeopata w celu utrzymania lepszej odporności organizmu stanowczo zawsze odradza Baktrim na drogi moczowe. Stosujemy najczęściej furagin (tez jesteśmy po przejściach z zakażeniami) i zeby sie organizm za bardzo do leku nie przyzwyczaił - Urotrim , ale nie w regularnych odstępach czasu. Lekiem wiodącym jest jednak furagin.

_________________
U nas: RiW


Na górę
 Tytuł:
Post: 09 maja 2005 18:53 
Offline
Mistrz
Mistrz
Awatar użytkownika

Rejestracja: 02 maja 2005 16:00
Posty: 2292
Lokalizacja: Wrocław
Poprostu żle to sprecyzowałam już prostuje. Homeopatię stosowaliśmy tylko przez okres zimowy ,raczej na to by mały nie załapał wirusów.(tak też się stało i mały nie chorował,a przeziębienia osłabiają organizm i wpływają na brak odporności organizmu) Baktrim stosowaliśmy potem, tak nam zalecił urolog i nefrolog nie ma nic przeciwko.Więc daje jak kazali. Całkiem dobrze że pytasz.Może znowu się czegoś nowego dowiem i naucze.

_________________
Sebastianek ma 8 lat. RiW


Na górę
 Tytuł:
Post: 13 maja 2005 23:51 
Offline
Nastolatek
Nastolatek
Awatar użytkownika

Rejestracja: 10 maja 2005 23:52
Posty: 612
Lokalizacja: Głogów
My też mieliśmy zalecenia stosować furagin przemiennie z baktrimem ale podajemy tylko furagin i sok żurawinowy do herbatki. zdecydowaliśmy tak po rozmowie z bardzo dobrym pediatrom, który zaznaczył, że baktrim działa podobnie do antybiotyku. Baktrim podaję przez kilka dni tylko jak są niepewne wyniki moczu.

_________________
Zuzik 8 lat to moja córcia - a ja jestem Patrycja


Na górę
 Tytuł:
Post: 14 maja 2005 00:03 
Offline
Mistrz
Mistrz
Awatar użytkownika

Rejestracja: 02 maja 2005 16:00
Posty: 2292
Lokalizacja: Wrocław
hmhmhm zastanawiajace :roll: To ja już zgupiałam kompletnie.

_________________
Sebastianek ma 8 lat. RiW


Na górę
 Tytuł:
Post: 14 maja 2005 09:46 
Offline
Administrator
Administrator
Awatar użytkownika

Rejestracja: 02 maja 2005 11:38
Posty: 4556
Lokalizacja: Rzeszów
Baktrim jest odpowiednikiem biseptolu i nie jest najlepszy dla dzieci, oczywiście można go brać kiedy jest infekcja, bo to jest antybiotyk(tak twierdzi nasz pediatra) Fulargine również bierzemy i jest to prawidłowe u naszych skarbów, a sok żórawinowy, powinno się podawać lub witamine C.

_________________
Anka mama Krzysia 9 lat -Riw Kasi 4 lata i Karolinka


Na górę
 Tytuł:
Post: 14 maja 2005 10:23 
Offline
Mistrz
Mistrz
Awatar użytkownika

Rejestracja: 02 maja 2005 16:00
Posty: 2292
Lokalizacja: Wrocław
Wiecie co żeby było śmieszniej to po ostaniej wizycie jeszcze raz zmieniono nam dawkowanie.Podkreślam ,że jest oki i mały jest jałowy. mamy zapisane w zaleceniach: 2 tyg.baktrim na noc po 5 ml 2 tyg .furagin na noc 1/2 tab. 2 tyg.baktrim i zrobić posiew. Ale nie podam mu tyle tego baktrimu. Przecież jest oki nie rozumiem dlaczego zwiększa nam dawke. Robi eksperyment i chce wyczuć te jego bakterie, czy jak? :cry: Zdołowałam się zupełnie :cry: :cry: :cry:

_________________
Sebastianek ma 8 lat. RiW


Na górę
 Tytuł:
Post: 14 maja 2005 10:33 
Offline
Mistrz
Mistrz
Awatar użytkownika

Rejestracja: 02 maja 2005 13:44
Posty: 2606
Lokalizacja: Piła
Agulinek nie martw się , na pewno wszystko będzie OKI. :D

_________________
jestem szczęśliwą mężatką i mamą prawie 2-letniego Nikodema :)


Na górę
 Tytuł:
Post: 14 maja 2005 16:29 
Offline
Mistrz
Mistrz

Rejestracja: 02 maja 2005 16:25
Posty: 4048
Lokalizacja: wybrzeże szczecińskie
Cytuj:
Przecież jest oki nie rozumiem dlaczego zwiększa nam dawke. Robi eksperyment i chce wyczuć te jego bakterie, czy jak? Zdołowałam się zupełnie
Moim zdanie ten lekarz chce utrzymać jałowość moczu za wszelką cenę (nawet kosztem spadku naturalnej odporności organizmu). My długo walczyliśmy z infekcjami - antybiotyki były już III generacji z tzw. górnej półki( na "zwykłą E.Coli) ale po wyleczeniu żaden lekarz zapobiegawczo nie zalecał nam Baktrimu (jedynie raz gdy antybiogram wykazał pewną ilość bakterii wrażliwych na ten lek). Od razu był furagin, po nim jakiś czas Urotrim, teraz znowu bierzemy furagin. Przyznam, że sama teraz decyduję, czy zapobiegawczo na noc będziemy jeszcze podawać jeden czy drugi lek :wink: Lekarz stwierdził, że właściwie nie ma róznicy, który z nich dziecko bierze osłonowo. W składzie Bactrimu jest:Sulfametoxazol+Trimetoprim, a w Urotrimie Trimetoprim - czy lekarz wspominał Wam o Urotrimie? A może podaje baktrim ze względu na podejrzenie jakiejś infekcji organizmu u Twojego synka?Np. przeziębienia itp.

_________________
U nas: RiW


Na górę
 Tytuł:
Post: 14 maja 2005 19:11 
Offline
Senior
Senior
Awatar użytkownika

Rejestracja: 09 maja 2005 21:57
Posty: 1278
Lokalizacja: mazury garbate
Wiecie ja nawet nie znam tych leków które wy podajecie ja całe życie podaje furagin, ditropan i żurawinę w tabletkach. Jak coś mocz nie tak to sama zwiekszam furagin, i co się da moczopędnego i po kilku dniach robie posiewy.

_________________
Klaudia poważny wiek 19 lat z RiW i mama Dorota


Na górę
 Tytuł:
Post: 14 maja 2005 19:24 
Offline
Mistrz
Mistrz

Rejestracja: 02 maja 2005 16:25
Posty: 4048
Lokalizacja: wybrzeże szczecińskie
Urotrim Doroto jest dość powszechnym lekiem przy zakazeniach dróg moczowych, często zalecanym przez nefrologów (przynajmniej u nas w Szczecinie).

_________________
U nas: RiW


Na górę
 Tytuł:
Post: 14 maja 2005 19:28 
Offline
Senior
Senior
Awatar użytkownika

Rejestracja: 09 maja 2005 21:57
Posty: 1278
Lokalizacja: mazury garbate
a my go nigdy w życiu nie miałyśmy i dopiero na forum się dowiedziałam

_________________
Klaudia poważny wiek 19 lat z RiW i mama Dorota


Na górę
 Tytuł:
Post: 15 maja 2005 10:18 
Offline
Mistrz
Mistrz
Awatar użytkownika

Rejestracja: 02 maja 2005 16:00
Posty: 2292
Lokalizacja: Wrocław
Dzięki dziewczyny :D

_________________
Sebastianek ma 8 lat. RiW


Na górę
 Tytuł:
Post: 15 maja 2005 12:32 
Offline
Administrator
Administrator
Awatar użytkownika

Rejestracja: 02 maja 2005 12:00
Posty: 13315
Lokalizacja: Kraków
Anka pisze:
Baktrim jest odpowiednikiem biseptolu i nie jest najlepszy dla dzieci, oczywiście można go brać kiedy jest infekcja, bo to jest antybiotyk(tak twierdzi nasz pediatra)
I tu się nie zgodzę, choć nie jestem lekarzem. Bactrim vel Biseptol to nie jest antybiotyk. To sulfonamid, przy którym nie wolno podawać pod żadnym pozorem witaminy C, gdyż takie połączenie wywołuje działanie toksyczne na organizm!

_________________
Pozdrawiam serdecznie-Marta
Obrazek
Blog Asi - zapraszam


Na górę
 Tytuł:
Post: 15 maja 2005 12:50 
Offline
Senior
Senior
Awatar użytkownika

Rejestracja: 02 maja 2005 22:03
Posty: 2117
Lokalizacja: Lubelskie
Nie było mnie wczoraj dlatego dopiero dzisiaj włączę się do dyskusji.Baktrim to sulfonamid jak napisała Martek,można stosować go przewlekle w przypadku nawracających zakażeń jeśli furagin nie pomaga.Baktrim działa niszcząco na bakterie Proteus,których nitrofurantoina nie zwalcza.Z tego co mi wiadomo podaje się 5ml na noc lub 2 razy2.5ml tak przynajmniej mieliśmy kiedyś zalecone.Biseptol ma lepsze działanie w środowisku zasadowym i nie powinno się zakwaszać moczu ani wit.C ani żurawinami.A tak na marginesie to specjalista wie czy zleca właściwy lek więc nie sugeruj się Aguniu tym jak leczone są inne dzieci.Terapia ustalana jest indywidualnie.Dawka lecznicza Baktrimu to 2 razy po 5ml.

_________________
Ewa mama Kuby 9 lat RKiW i Kasi 14 lat
http://www.kubaostasz.pl/


Na górę
 Tytuł:
Post: 15 maja 2005 13:17 
Offline
Mistrz
Mistrz
Awatar użytkownika

Rejestracja: 02 maja 2005 16:00
Posty: 2292
Lokalizacja: Wrocław
To mnie uspokoiłyście :D Jesteście super :D Już zdecydowałąm jak zrobie. :D

_________________
Sebastianek ma 8 lat. RiW


Na górę
 Tytuł:
Post: 15 maja 2005 13:47 
Offline
Administrator
Administrator
Awatar użytkownika

Rejestracja: 02 maja 2005 11:38
Posty: 4556
Lokalizacja: Rzeszów
Martek no widzisz różnie mówią lekarze np. spotkałam się z opiniami nawet w szpitalu, że bactrim działa jak antybiotyk i to jest odpowiednik biseptolu tylko pod inną nazwą. Ale nie będę się kłócić. :D

_________________
Anka mama Krzysia 9 lat -Riw Kasi 4 lata i Karolinka


Na górę
 Tytuł:
Post: 15 maja 2005 14:57 
Offline
Administrator
Administrator
Awatar użytkownika

Rejestracja: 02 maja 2005 12:00
Posty: 13315
Lokalizacja: Kraków
Nie będę spierać się z tym, że Bactrim działa podobnie do antybiotyku i że jest to odpowiednik Biseptolu, ponieważ to prawda. Jednak to chemioterapeutyk z grupy sulfonamidów. Różnią się tylko krajem pochodzenia producenta. Bactrim (prod. Hoffmann La Roche Ltd.) Biseptol (prod. Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne POLFA) Bactrim forte (prod. Roche) Wszystkie trzy preparaty mają zawartość tych samych składników podstawowych - sulfamethoxazole + trimethoprim Chemioterapeutyk to związek, który nie ma wzorca naturalnego w przyrodzie, jest całkowicie syntetyczny. Do nich możemy zaliczyć m.in: chinolony, sulfonamidy, trimetoprim. Natomiast antybiotyk to substancja pochodzenia naturalnego, wyizolowana np. z bakterii, grzybów. Antybiotyki możemy podzielić na naturalne, półsyntetyczne i syntetyczne(struktura związku naturalnego zostaje odtworzona drogą syntezy chemicznej). Mnie akurat życie nauczyło mnie jednego - żeby wierzyć, trzeba sprawdzać, zwłaszcza że i lekarzom zdarzają się pomyłki (nie tylko słowne). I wtedy dochodzi do paranoi, takich jak stwierdzenie, że wit.D3 to calcium (spotkałam się z tym na innym forum). Z tego też powodu zazwyczaj konsultuję się z innym specjalistą. :D

_________________
Pozdrawiam serdecznie-Marta
Obrazek
Blog Asi - zapraszam


Na górę
 Tytuł:
Post: 15 maja 2005 21:29 
Offline
Mistrz
Mistrz

Rejestracja: 02 maja 2005 16:25
Posty: 4048
Lokalizacja: wybrzeże szczecińskie
Jednak jak by nie patrzeć na Baktrim to ma on działanie ogólnoustrojowe, a nie tylko na drogi moczowe. Stąd osłonowo jest rzadziej zalecany przy infekcjach dróg moczowych. Poza tym każdy ze stosowanych, czyli furagin, urotrim czy baktrim ma działanie na określone bakterie, nie zawsze te same.

_________________
U nas: RiW


Na górę
 Tytuł:
Post: 15 maja 2005 21:31 
Offline
Mistrz
Mistrz

Rejestracja: 02 maja 2005 16:25
Posty: 4048
Lokalizacja: wybrzeże szczecińskie
Swego czasu z tego co pamietam zastanawiano sie nad wycofaniem biseptolu z uzytku, oczywiście ze wzgledu na mogace sie pojawić skutki uboczne.

_________________
U nas: RiW


Na górę
 Tytuł:
Post: 15 maja 2005 21:33 
Offline
Mistrz
Mistrz

Rejestracja: 02 maja 2005 16:25
Posty: 4048
Lokalizacja: wybrzeże szczecińskie
Cytuj:
to jest odpowiednik biseptolu tylko pod inną nazwą.
dokładnie z taką opinia pediatry także się spotkałam.

_________________
U nas: RiW


Na górę
 Tytuł:
Post: 20 maja 2005 15:12 
Offline
Senior
Senior
Awatar użytkownika

Rejestracja: 02 maja 2005 22:03
Posty: 2117
Lokalizacja: Lubelskie
Wiadomości na temat zakażenia układu moczowego 1.opis 2.przyczyny 3.bakterie wywołujące ZUM 4.czynniki sprzyjające 5.częstość wad układu moczowego 6.objawy 7.rozpoznanie 8.postacie 9.epidemiologia 10.leczenie 11.zapobieganie 12.wykrywanie prenatalne 13.diagnostyka prenatalna 14.teraźniejszy stan wiedzy 15.porównanie skuteczności doustnego i dożylnego antybiotyku w leczeniu zakażenia układu moczowego u gorączkujących dzieci do 2. roku życia To wszystko na stronie:http://reflux-moczowy.w.interia.pl/

_________________
Ewa mama Kuby 9 lat RKiW i Kasi 14 lat
http://www.kubaostasz.pl/


Na górę
 Tytuł:
Post: 22 maja 2005 22:48 
Offline
Administrator
Administrator
Awatar użytkownika

Rejestracja: 02 maja 2005 11:38
Posty: 4556
Lokalizacja: Rzeszów
Zakażenie układu moczowego. Aktualny stan wiedzy

_________________
Anka mama Krzysia 9 lat -Riw Kasi 4 lata i Karolinka


Na górę
 Tytuł:
Post: 10 cze 2005 12:40 
Offline
Mistrz
Mistrz
Awatar użytkownika

Rejestracja: 02 maja 2005 16:00
Posty: 2292
Lokalizacja: Wrocław
No i mój mały dorobił się zakażenia bo jest przeziębiony :( :( :(

_________________
Sebastianek ma 8 lat. RiW


Na górę
 Tytuł:
Post: 10 cze 2005 14:19 
Offline
Mistrz
Mistrz
Awatar użytkownika

Rejestracja: 02 maja 2005 13:44
Posty: 2606
Lokalizacja: Piła
trzymam kciuki żeby szybko wyzdrowiał Sebastian :D

_________________
jestem szczęśliwą mężatką i mamą prawie 2-letniego Nikodema :)


Na górę
 Tytuł:
Post: 10 cze 2005 16:06 
Offline
Administrator
Administrator
Awatar użytkownika

Rejestracja: 02 maja 2005 11:38
Posty: 4556
Lokalizacja: Rzeszów
Sebusiu masz tak jak Krzyś ostatnio. Wracaj szybciutko do zdróweczka

_________________
Anka mama Krzysia 9 lat -Riw Kasi 4 lata i Karolinka


Na górę
 Tytuł:
Post: 28 gru 2005 02:45 
Offline
Nastolatek
Nastolatek
Awatar użytkownika

Rejestracja: 13 maja 2005 01:17
Posty: 452
Lokalizacja: Wrocław
Mamy forumowych chłopaczków powiedzcie jak to jest z napletkami u Waszych synciów? Czy jacyś lekarze kazali Wam doprowadzic do całkowitego odprowadzania napletka czy nie? Dziś sobie przypomniałam, że jak mój starszy był maleńki też miewał ZUMy, oczywiście wówczas na furagince sie kończyło, ale kazano nam chirurgicznie odkleic napletek, bo ponoć to mogło być przyczyną gromadzenia się bakterii. Teraz jednak jest chyba moda na zostawienie tego naturze, przynajmniej ja nigdy nie spotakałam się z opinią lekarza by trzebabyło zrobic zanbieg. A może same jakoś zadziałałyście?

_________________
RiO-czyli Renata i Olek już lat 11 RiW


Na górę
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 74 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna

Strefa czasowa UTC+02:00


Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika


Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów

Szukaj:
Przejdź do:  
Technologię dostarcza phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Polski pakiet językowy dostarcza phpBB.pl