Ubezpieczenie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

Masz pytania na temat prawa , zadaj a my postaramy się odpowiedzieć

Moderator: Moderatorzy

Wiadomość
Autor
Awatar użytkownika
Martek
Niezwykły
Niezwykły
Posty: 13315
Rejestracja: 02 maja 2005 12:00
Lokalizacja: Kraków
Kontakt:

Ubezpieczenie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

#1 Post autor: Martek » 29 gru 2012 16:58

12.12.2012
ZUS 2013: Ubezpieczenie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

Od 1 stycznia 2013 r., w wyniku nowelizacji przepisów dotyczących osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, za które przed tym dniem wójt, burmistrz lub prezydent miasta zaprzestał opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z uwagi na osiągnięcie przez nie okresu ubezpieczenia 20 lat, zachodzi konieczność dopłacenia składek, o ile nie posiadają one okresów ubezpieczenia wymaganych znowelizowanymi przepisami.

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) osobom wymienionym w powołanym przepisie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w celu sprawowania opieki nad osobami spełniającymi warunki określone w ustawie.

Stosownie do art. 6 ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013 r., znowelizowanego art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz. 637), za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne wójt, burmistrz lub prezydent miasta (zwany dalej organem samorządu) będzie opłacał składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od podstawy odpowiadającej wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych przez okres niezbędny do uzyskania 25-letniego okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego), z zastrzeżeniem art. 87 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą emerytalną.
REKLAMA

W związku z powyższym, od dnia 1 stycznia 2013 r. zmianie ulegnie maksymalny okres, za który organ samorządu opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne. Okres ten dla mężczyzn będzie wynosił 25 lat, a dla kobiet - w zależności od roku, w którym osiągną one wiek określony w art. 24 ust. 1a ustawy emerytalnej - od 20 do 25 lat, tj.:

• 20 lat dla kobiet, które wiek emerytalny przewidziany w art. 24 ust. 1a ustawy emerytalnej osiągną najpóźniej w dniu 31 grudnia 2013 r.,

• 21 lat dla kobiet, które wiek emerytalny przewidziany w art. 24 ust. 1a ustawy emerytalnej osiągną w latach 2014-2015,

• 22 lata dla kobiet, które wiek emerytalny przewidziany w art. 24 ust. 1a ustawy emerytalnej osiągną w latach 2016-2017,

• 23 lata dla kobiet, które wiek emerytalny przewidziany w art. 24 ust. 1a ustawy emerytalnej osiągną w latach 2018-2019,

• 24 lata dla kobiet, które wiek emerytalny przewidziany w art. 24 ust. 1a ustawy emerytalnej osiągną w latach 2020-2021,

• 25 lat dla kobiet, które wiek emerytalny przewidziany w art. 24 ust. 1a ustawy emerytalnej osiągną po dniu 31 grudnia 2021 r.

W myśl art. 19 ustawy z dnia 11 maja 2012 r., organ samorządu jest zobowiązany, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy, opłacić składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby, które pobierały, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenie pielęgnacyjne i którym zaprzestano opłacania składek w związku z uzyskaniem 20-letniego okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego). Jednocześnie składkę opłaca się za ten okres pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, za który składka nie była opłacona, jednakże nie dłuższy niż okres niezbędny do uzyskania 25-letniego okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego), z zastrzeżeniem art. 87 ust. 1b ustawy emerytalnej. Podstawą wymiaru składki ma być kwota świadczenia pielęgnacyjnego obowiązująca w dniu opłacenia składki.

W świetle powyższego organ samorządu zobowiązany jest złożyć za w/wym. osoby następujące dokumenty ubezpieczeniowe:

1. Zgłoszenie do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych od dnia, z którym zostały z nich wyrejestrowane w związku z osiągnięciem maksymalnego okresu ubezpieczenia.
Na formularzach ZUS ZUA należy wskazać kod tytułu ubezpieczenia rozpoczynający się cyframi 50 00.
2. Zerowe raporty ZUS RCA z powyższym kodem tytułu ubezpieczenia.
Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym były w tym okresie bieżąco składane imienne raporty miesięczne ZUS RZA z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi 14 22 z wykazaną podstawą wymiaru i składką na ubezpieczenie zdrowotne.
3. Wyrejestrowanie z ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.
Uzupełniony okres ubezpieczenia z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi 50 00 nie może wykraczać poza 31 grudzień 2012 r. Tym samym data wyrejestrowania nie może być późniejsza niż 1 stycznia 2013 r.
4. Zgłoszenie do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych od dnia 1 stycznia 2013 r., z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi 14 22 - w przypadku, gdyby okres sprzed tej daty był niewystarczający do uzyskania okresu ubezpieczenia, wydłużonego na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2012 r.

Ponadto za okres objęty zgłoszeniem do ubezpieczeń z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi 50 00, sprzed 1 stycznia 2013 r., organ samorządu zobowiązany jest do opłacenia należnych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, od podstawy wymiaru stanowiącej iloczyn kwoty świadczenia pielęgnacyjnego, obowiązującego w dniu opłacenia składki i liczby miesięcy podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 11 maja 2012 r. Rozliczenie powinno być dokonane w raporcie imiennym ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi 30 00, w celu wyróżnienia dopłaty, od raportów składanych z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi 14 22. Ustalona w ten sposób podstawa wymiaru składek zostanie poddana ogólnym rygorom art. 19 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Natomiast składki należne za okres od 1 stycznia 2013 r. powinny być rozliczane w raportach ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi 14 22 i opłacane na bieżąco przez okres niezbędny do uzyskania odpowiedniego okresu ubezpieczenia, wydłużonego na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2012 r.

W razie, gdy organ samorządu przed dniem 1 stycznia 2013 r. dokonał zgłoszenia do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych oraz rozliczał i opłacał składki przez okres dłuższy niż obowiązujący wtedy maksymalny okres ubezpieczenia, a nie wykraczający ponad okres, za który powstanie obowiązek opłacenia składek w myśl znowelizowanych przepisów, Zakład nie będzie kwestionował dokonanego rozliczenia. Jednakże wówczas w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 11 maja 2012 r. organ samorządu będzie zobowiązany do złożenia imiennego raportu rozliczeniowego za ubezpieczonego z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi 30 00 oraz do opłacenia składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od różnicy wynikającej z wysokości świadczenia pielęgnacyjnego, wykazanego w złożonych dokumentach rozliczeniowych za okresy sprzed 1 stycznia 2013 r., a wielokrotnością kwoty świadczenia pielęgnacyjnego obowiązującego w dniu opłacenia składki, o ile wysokość tego świadczenia w stosunku do okresu, za który już zostały złożone dokumenty rozliczeniowe uległa zmianie.

(źródło: www.zus.pl)
Pozdrawiam serdecznie-Marta
Obrazek
Blog Asi - zapraszam

ODPOWIEDZ

Wróć do „Prawa niepełnosprawnych”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika